Sbor dobrovolných hasičů

SDH ČÍMICE

Již v roce 1890 byl založen první hasičský sbor. Vybavením sboru byla ruční stříkačka „Berlovka“ a plátěná vědra. V roce 1893 byla pořízena ruční potahová stříkačka- rok výroby 1892, která byla dvoupístová. K obsluze bylo třeba 6 hasičů. Stříkačku má sbor v hasičské zbrojnici dodnes.

V roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí, která byla celá provedena našimi mladými hasiči. Byla vystavena na oslavách 130 let založení SDH Žichovice, kde si ji mohla prohlédnout i široká veřejnost.

V letech 1895-1900 byla pravděpodobně postavena první požární zbrojnice na návsi. Před koncem roku 1900 se ovšem sbor rozpadl. Avšak ještě téhož roku založil hasičský sbor nový starosta Antonín Panoš a řídící učitel pan Bouzek. Rok 1910 přinesl vnitřní spor mezi Antonínem Panošem a nově zvoleným starostou Matějem Šimáčkem, a proto se sbor znovu rozpadl. V roce 1911 sbor opět založil nově zvolený starosta Antonín Hlaváč a učitel Josef Beneš. Sbor již vydržel až do dnešních dnů.

Roku 1927 se konal velký sjezd hasičů v Nezdicích, na kterém nechyběl ani náš sbor. Sjezd hasičů se v Čímicích konal v roce 1930 a zúčastnilo se ho 110 hasičů. V roce 1951 se k požárnímu sboru připojil divadelní soubor Jirásek. V roce 1958 získal požární sbor motorovou stříkačku DS16. Rok poté se zahájila výstavba požární zbrojnice, stavbu však provázely těžkosti a nedostatek peněz. V roce 1961 se v Čímicích konala okrsková soutěž.

Rok 1969 byl bohatý na události. Byla dostavěna požární zbrojnice i když jen jako přízemní budova. Původní plán byl totiž patrová budova, kde měl být obecní úřad a lidová knihovna. Dále byla vybudována poplachová siréna na návsi obce. Téhož roku získal sbor od Ministerstva národní obrany sanitní vozidlo Tatra 805 z letiště Líně u Plzně, které sloužilo jako požární vozidlo.

V roce 1984 se v Čímicích konala soutěž mladých požárníků celostátní hra Plamen, kde bylo přítomno 100 mladých požárníků. V roce 1985 získal sbor požární vozidlo Avia 30.

V roce 2008 bylo založeno soutěžní družstvo žen. Sbor se pravidelně účastní požárních soutěží s velmi dobrými výsledky. Jak družstvo žen, tak družstvo mužů pravidelně vyhrává okrskové soutěže, ze kterých přes vyřazovací kola každým rokem postupuje do závěrečného okresního kola. Tam se výsledkově umísťují v polovině startovního pole.

Sbor se také stará o kulturní akce: pravidelně pořádá hasičské plesy ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Žichovice, pouťové zábavy, dětské dny, stavbu májky a po domluvě i různé brigády.

V součastné době má SDH 43 členů, z toho je 10 žen.