Kašovice - zřícenina tvrze

Mezi Sušicí a Kolincem je ves Kašovice – původně tento název patřil hospodářskému dvoru a sama ves se nazývala Kašovičky.

Na kopci na obcí stojí dochované zbytky obvodového zdiva tvrze (severní strana). Stavení bylo čtyřhranné a dvoupatrové a nebylo obehnáno příkopem. Kdy a kým byla tvrz založena není známo. Roku 1234 se připomíná jako majitel tvrze Zdeslav /?/. Ve 14. století nepochybně patřila tvrz pánům Velhartickým. Je pravděpodobné že tvrz byla využívána pouze jako lovecký nebo strážní hrádek. Roku 1428 prodal Oldřich z Rožmberka Menhartovi z Hradce 30 vesnic v okolí Velhartic a mezi nimi také Kašovice.

Když si roku 1565 vkládal Jan Rendl z Úšavy do zemských desek zápis o svém nově zakoupeném majetku v Kašovicích, byla tvrz  již vedena jako pustá. Jan Rendl prodal Kašovice ještě téhož roku Václavovi Vintíři z Vlkonic a na Kolinci. V Kašovicích se pak   vystřídala celá řada majitelů – například Arnošt Račín z Račína, svobodný pán Jan Heřman Černín  z Chudenic, Adam Humprecht Koc z Dobrše, hrabě Humprecht Sigmund Althan, hrabě Bedřich  Desfours atd. Až do roku 1848 patřila obec panství hrádeckému, roku 1850 zde bylo 18 stavení a 138 českých obyvatel.

V okolí Kašovic patrné pozůstatky po rýžování zlata (hrůbata)..