Kostel sv. Vavřince na Zdouni

Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem.
  • kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny
  • tato osada vyhořela v 15. století v době husitských válek (podle jiných pramenů v době 30-leté války v 17. století)
  • pověst o utopeném pokladu z Břevnovského kláštera (benediktini z Nezamyslic při cestě do bavorska - Niederaltaichu - v pokladu byla i zlatá socha svatého Vojtěcha a stříbrná socha sv. Vintíře)
  • kostel byl postaven v 1. polovině 13. století
  • kostel je postaven v románsko - gotickém slohu

v roce 2006 byla provedena rekonstrukce kostela na Zdouni, byla obílena věž kostela, byly vyrobeny nové dubové dveře, včetně nové kované mříže. V kostele byla provedena nová elektroinstalace, byly opraveny vnitřní omítky a provedena výmalba interiéru. Byla provedena rekonstrukce venkovního osvětlení kostela, zlikvidována černá skládka odpadu za zdí kostela a její okolí upraveno. Tato akce byla prováděna z částečně z dotací, obecních a církevních prostředků.Dík patří všem, kdo pomáhali při těchto opravách.

Od poslední chalupy ve vsi už vidíme románskou věž zdouňského kostelíčka svatého Vavřince, který sám jediný zůstal z celé osady, zaniklé v třicetiletých válkách. Lidová pověst mu přisoudila jednu mši, kterou prý zde dal sloužiti Jan Žižka, když táhl od Velhartic na Rábí. V chrámové lodi upoutá kříž Volfa Gotharda Perglara z Perglasu v Tedražicích, postavený sem na konci šestnáctého století. Pamětihodnější však je nápis, jehož starodávné veršování přibližuje nám nejen osobu donátorovu, ale i ducha doby. V rohu u kostelní zdi uzavírá železná mřížka ošetřovaný hrob, kde nějaká pozorná ruka vsadila čínské karafiáty, buxus, betunie a lobelky, právě kvetoucí do slunečného dne. Na černém mramorovém pomníčku čteme nápis, že zde odpočívá kněz jubilár Vojtěch Hlinka literárním jménem František Pravda, český spisovatel.

Úryvek z knihy:
Země zamyšlená I. od Ladislava Stehlíka
vydal Československý spisovatel v Praze roku 1974

Text : OÚ Hrádek