Hradiště

Ves se nachází 9,5 km jihovýchodně od Klatov. Ves je dnes částí obce Boříkovy. První zmínka o tvrzi je z roku 1383. Tvrz měla dva majitele. Jednu polovinu vlastnil Protiva z Kvasejovic, druhý majitel není znám. Na sklonku 15. století získali tvrz Běšínové z Běšin. Roku 1614 držel tvrz Jan Karel Bernklau ze Schönreithu a v roce 1652 Jan Jaroslav Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. který prodal ves s tvrzí roku 1683 Janu Jindřichovi Schattbergerovi. Ještě téhož roku držel statek Adam Ferdinand Khek ze Schwarzbachu. Dále vlastnili statek Kocové z Dobrše, potom Antonín Leopold Vidršpergár z Vidršperka.

Tvrz byla párkrát přestavovaná. V letech 1768-1801 vlastnil statek Bedřich z Elvenichu, který statek přestavil na pozdně barokní zámek. Elvenichové spravovali statek do roku 1828. Potom jej rodina Kleistů spojila se statkem Mlázovy. Do roku 1945 se vystřídalo ještě několik majitelů.

Zámek je obdélná patrová budova s mansardovou střechou. Zámek zdobí vikýř a barokní portál se zvlněným záklenkem. Později byl zámek přistavěn. Stal se rekreačním střediskem n. p. Armabeton z Kralup nad Vltavou. Na kopečku za zámkem se nacházelo obdélné slovanské hradiště. Z něj se dochovaly valy s příkopem. Roku 1995 převzal zámek v restituci do svého majetku pan Jahn Vladimír, který zámek předělává na penzion pro zahraniční i tuzemské klienty. Opravy a úpravy zahájil v roce 1994.

Text: Úřad městyse Kolinec


Mapa