Ujčín

Ves Ujčín se 2 km jihozápadně od Kolince. Název Ujčín je odvozen z osobního jména Ujka. Ujčínu se dříve říkalo Oučín. Odnepaměti tu stávala tvrz, která splynula v novějších dobách se stavením poplužního dvora. Roku 1379 vlastnil Ujčín jakýsi Častoslav. Ves byla rozdělena na několik vladyckých statků.

Na konci 16. století byla stará tvrz přestavěna na renesanční zámek. Zámek se v Ujčíně připomíná ještě na konci 18. století. Na počátku 19. století byl přestavěn na panský dvůr. Z původního zámku zbylo pouze jedno křídlo. Je to dlouhá budova, která se do dvora otvírá arkádami. Dochovaly se i renesanční valené klentbby s hrotitými lunetami. V jižní nároží je osmiboká patrová věž s lunetovými klentbami.

Objekt byl majetkem JZD Kolinec. Před několika lety převzal zámek v restituci do svého majetku pan Václav Princ z Kolince.

Text: Úřad městyse Kolinec & ŠumavaNet.CZ


Mapa