Šumava

Rozsáhlé části pohoří Šumavy byly v roce 1991 vyhlášeny za národní park. Mezi třemi národními parky České republiky je Národní park Šumava svými 69.030 ha parkem o největší rozloze. Společně se 13.100 ha plochy sousedního německého Národního parku Bavorský les zaujímá přesto jen zhruba třetinu plochy nejrozsáhlejšího středoevropského lesního komplexu Šumavy a Bavorského lesa. V roce 1963 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Šumava o rozloze 163 000 ha.

Nejvyšší horou Šumavy je Velký Javor ležící v nadmořské výšce 1456 metrů v Bavorsku jihozápadně od městečka Bavorská Ruda. Se svými 1378 m. n. m. je nejvyšším vrchem na českém území Plechý. Nachází se na česko-rakouské hranici jihozápadně od Nové Pece. Pohoří Šumava dosahuje délky 110 kilometrů, šířky až 20 kilometrů a 35 km i se Šumavským podhůřím. Plošná výměra Šumavy činí 1671 km čtverečních a patří mezi naše plošně nejrozsáhlejší pohoří.

Region Šumava lze územně rozdělit do několika základních turistických regionů:
• Královský Hvozd
• Železnorudsko
• Prášilsko a Srnsko
• Šumavské pláně: Modravsko, Kvildsko, Borovoladsko
• Kašperskohorsko
• Údolí Otavy – Rejštejn, Dlouhá Ves
• Sušicko
• Stašsko a Javornicko
• Vimpersko a Boubínsko
• Stožecko a Volarsko
• Lipensko

V regionu Šumava se nacházejí přírodní fenomény, které jsou svojí četností kombinací na daném území zcela unikátní.

• Jezera
• Prameniště potoků a řek a jejich horní toky
• Slatě
• Pláně a lada
• Lesy a bezlesí
• Kamenná moře
• Vodní nádrže a přehrady (Nýrsko, Lipno,...)

Kromě významných staveb jako je hrad Kašperk, šumavských kostelů, kostelíků a kaplí a dalších stavebních památek sjednocuje region i nehmotné kulturní dědictví.
• Dřevařství
• Sklářství
• Historické osobnosti
• Unikátní česko-bavorské kulturní prostředí

Doporučené aktivity:

• Pěší turistika
• Cykloturistika
• Běžky a sjezdové lyžování
• Vodáctví
• Rodinné výlety
• Poznávací turistika
• Relax

Šumavské slatě
Rašeliniště jsou jedním ze symbolů šumavské přírody. Pouze tři ze slatí jsou přístupné návštěvníkům. Tříjezerní slať je malé svahové vrchoviště, které se rozkládá pod jihovýchodním svahem Oblíku. Malá naučná stezka z roku 1978 umožní pohodlnou prohlídku rašeliniště s třemi jezírky. Jezerní slať jako typické horské rozvodnicové vrchoviště najdeme mezi obcemi Kvilda a Horská Kvilda.

Od roku 1933 je chráněným územím o výměře 103 ha. Na okraji slatě je vyhlídková věž a poválkový chodník. Chalupská slať se vyjímá mezi obcemi Borová Lada a nové Hutě. K největšímu rašelinnému jezírku v Čechách o rozloze 1,3 ha vede poválkový chodník.