Památný dub v Hrádku

Jedná se o památný strom o výšce 25 metrů a obvodu kmene 411 cm.

Strom se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice u Mlýnského rybníka.

Strom byl vyhlášen jako památný dne 26. 05. 1978. Ochranné pásmo bylo stanoveno na kruh o poloměru minimálně 10 m kolem stromu.