Lípa srdčitá u kostela na Zdouni

Jedná se o památný strom o výšce 26 metrů a obvodu kmene 403 cm.

Strom se nachází v katastrálním území Tedražice vně zdi kostela na Zdouni.

Strom byl vyhlášen jako památný dne 30. 11. 2005. Ochranné pásmo kolem stromu je stanoveno pouze jako zákonné.