Lípa velkolistá u kostela na Zdouni

Jedná se o památný strom o výšce 26 metrů a obvodu kmene 341 cm.

Strom se nachází v katastrálním území Tedražice vně zdi kostela na Zdouni u vchodu na hřbitov.

Strom byl vyhlášen jako památný dne 29. 11. 2005. Ochranné pásmo kolem stromu je stanoveno pouze jako zákonné.