Tržek

Ves Tržek se nachází asi 6 km západně od Kolince. V současné době je registrováno asi 20 adres.

První zmínky o obci pochází již ze 14. století. V obci je kaplička postavení v roce 1899.

Kulturní památkou je roubený dům čp. 16, venkovský dům na vysoké podezdívce s přesahující střechou, s dochovanou černou kuchyní. Příklad lidové architektury 19. století.

Po betonové cestě nad obcí se můžeme vydat ke zřácenině kostela sv. Bartoloměje, případně na vrch Boudovka, kde stávala vojenská raketová základna. Z cesty se můžeme kochat nádhernými výhledy.
 

(c) Text: ŠumavaNet.CZ

Mapa