Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2017

 

Tato výroční zpráva za rok 2017 je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Informace poskytnuté v roce 2017 na základě žádosti

 

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

0

Počet podaných stížností dle § 16 a

0

 

V roce 2017 obec Čímice neobdržela žádné žádosti o poskytnutí informací podle Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.