Záměr k pronájmu 1 místnosti nebytových prostor bývalé školy č.p. 108

Obec Čímice vypisuje záměr k pronájmu 1 místnosti nebytových prostor v budově bývalé školy č. p. 108 panu Ivo Žlábkovi, bytem Čímice 104. Místnost se pronajímá k podnikatelským účelům.

Originální dokument naleznete v příloze.