Závěrečný účet obce Čímice za rok 2007

V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet obce byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Čímice dne 18. 12. 2006. V průběhu roku byl upraven třemi rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem obce.

Celý dokument naleznete v příloze.