Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Čímice ze dne 23. 4. 2008

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici na tenisový kurt a požární řád.
  2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 1.
  3. Zastupitelé obce zhodnotili zápisy z kontroly finančního a kontrolního výboru za 1. čtvrtletí 2008. S výsledkem kontrol souhlasí.
  4. Zastupitelé obce promíjí poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 1 140,-Kč pro jejich nevymahatelnost.
  5. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem jedné místnosti s příslušenstvím v budově bývalé školy panu Ivo Žlábkoví, bytem Čímice pro změnu sídla podnikání. Smlouvu k pronájmu zastupitelstvo schvaluje.
  6. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dárků a občerstvení na den dětí pro 10 dětí v celkové hodnotě kolem 2 000,- Kč.
  7. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem nádob na svoz komunálního odpadu se slevou od firmy Becker. Tyto budou sloužit jako nákup materiálu nakoupený za účelem dalšího prodeje pro místní obyvatele a rekreanty.
  8. Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrost. linkovou dopravou. Souhlasí s výší příspěvku 1 520,-Kč za rok.

V příloze naleznete plné znění dokumentu ve formátu PDF.