Usnesení z 12. zastupitelstva obce Čímice ze dne 22. 10. 2008

  1. Zastupitelé obce zhodnotili zápisy z finančního a kontrolního výboru za 3. čtvrtletí 2008. S výsledky kontrol souhlasí.
  2. Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č. 4.
  3. Zastupitelé obce schvalují proplacení refundace mezd pro členy okrskové volební komise po té co bylo zrušeno proplacení ze státního rozpočtu.
  4. Zastupitelé obce schvalují nákup balíčků na Mikuláše pro 11 dětí do 15-cti let . Cena 1 balíčku bude přibližně 120,- Kč.