Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 30. 12. 2008

Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č. 5.