Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čimice za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.11.2008 a 10.2.2009 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo na OÚ Čimice Čímice 63,34201 Sušice Přezkoumané období: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008 Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová kontroloři: Zoja Šťastná Zástupci ÚSC: Jaroslav Kučera - starosta obce Olga Štibitzová - účetní obce Celý dokument naleznete v příloze ve formátu PDF.