USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 29. 7. 2009

1. Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č. 3.

2. Zastupitelé obce souhlasí s výpovědí pana Iva Žlábka z nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově školy č.p. 108. Smlouva byla vypovězena dne 31.5.2009, a to ke dni 31.7.2009.

3. Zastupitelé obce schvalují zhotovení územního plánu a zadání včetně průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů pro zpracování územního plánu obce Čímice od Rozvojové inženýrské společnosti s.r.o. Plzeň.