USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 21. 8. 2009

1. Na základě výběrového řízení k vybavení místa CZECH POINT pro obec Čímice zastupitelstvo obce rozhodlo o oslovení nabídky firmy HSD CZ Bohumil Duch, Lerchova 825, 342 01 Sušice. Tato nabídka se zastupitelům obce zdála nejkopletnější a cenově nejpřijatelnější.