USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 30. 9. 2009

1. Zastupitelé obce seznámili občany se záměrem přípravy územního plánu pro katastrální území obce Čímice. Požádali, aby návrhy a podněty k přípravě byly předloženy do 14 dnů k rukám starosty. Věc bude s občany projednána a podněty předloženy firmě, která byla pro přípravu plánu vybrána. Jedná se o firmu Rozvojová inženýrská společnost s.r.o. Plzeň.

2. Zastupitelé obce souhlasí s nákupem balíčků pro 11 dětí do 15 let. Cena balíčku pro 1 dítě bude kolem 120 Kč.

3. Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č. 4 a č. 5. Vyvěšeny 10. - 30. 9.2009 a 16.-30.9.2009.