VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE DNE: 16. 12. 2009 V 19°° hod.

MÍSTO KONÁNÍ: RESTAURACE PROGRAM:

1. ZAHÁJENÍ

2. ČINNOST OBCE

3. ROZPOČET NA ROK 2010

4. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2012 A 2013

5. INVENTURA

6. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

7. DISKUZE

8. ZÁVĚR