VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE

DNE: 19.5.2010 v 19 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: Obecní Úřad Čímice

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Udělení pravomoci

3. Rozpočtové změny č. 2

4. Diskuze

5. Závěr