USNESENÍ ZE 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 19. 5. 2010

1. Zastupitelé obce schvalují rozpočtové změny č. 1.

2. Zastupitelé obce udělují pravomoc starostovi p. Jaroslavu Kučerovi ke schválení rozpočtových změn v průběhu roku, které nastanou v období mezi veřejnými zasedáními.

3. Zastupitelé obce souhlasí s nákupem křovinořezu a bubnové sekačky.