Veřejná schůze zastupitelstva obce

Dne: 13.10.2010

Místo konání: Restaurace

Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové změny 3. Ukončení volebního období¨ 4. Diskuze 5. Závěr

Vyvěšeno dne: 27.9.2010