Usnesení ze 24. zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 13. 10. 2010

1. Zastupitelé obce schvalují:

A. Rozpočtové změny č. 4

B. Stavbu kanalizační přípojky p. B. Hejlíkovi na novostavbě rodinného domu v Čímicích, p.p.k. 348

C. Smlouvu a zasíťování elektr. energií na novostavbě rodinného domu v Čímicích pí. V. Adamcové, p.p.S. 1673/13

2. Zastupitelé obce berou na vědomí:

A. Rozpočtové změny č. 3 schválené starostou obce v měsíci srpnu

3. Zastupitelé obce vydávají povolení:

A. Zvláštního užívání komunikace-kanalizace p. B. Hejlíkovi na novostavbě rodinného domu v Čímicích, p.p.K. 348