Veřejná schůze zastupitelstva obce Čímice

Konaná dne: 25.3.2011 v 19:00 hodin

Místo konání: Restaurace

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Činnost obce
 3. Škola
 4. Dopravní obslužnost
 5. Sčítání lidu
 6. Rozpočtové změny
 7. Inventura
 8. Úprava webových stránek
 9. Den dětí
 10. Kontroly výborů
 11. Diskuze
 12. Závěr