Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Čímice ze dne 25. 3. 2011

1. Zastupitelé obce schvalují: a) program schůze ze dne 25.3.2011 b) dodatek č. 1/2011 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 3000,- kč a pověřují starostu k podpisu smlouvy 2. Zastupitelé obce souhlasí: a) s výsledkem a zápisem inventury b) s výsledkem a zápisem kontroly c) s nákupem balíčků a občerstvení na den dětí v ceně cca 2500,- kč d) s nástupem dvou pracovníků na veřejné prospěšné práce e) s rozsáhlejší úpravou webových stránek 3. Zastupitelé obce berou na vědomí: a) starostou schválené rozpočtové změny č, 1 a 2