Kdo si hraje nezlobí - Dětské hřiště Čímice

Čimickým hasičkám Jitce Hodné a Hue Ngo Thi Thanh spolu s jejich kamarádkou Hanou Skálovou se podařilo v rámci projektu Thing Big od společnosti 02 získat finanční podporu ve výši 70.000 Kč na výstavbu dětského hřiště v Čímicích. Výstavba proběhne během léta 2013. Nové dětské hřiště vznikne pod tenisovými kurty. Získané peníze by měly být využity na zakoupení herní sestavy se skluzavkou, věží a dvěma houpačkami, na vytvoření odpovídajících dopadových ploch a částečně na oplocení, čímž bude dětské hřiště chráněno proti psům a vandalům. Obec Čímice tento projekt také plně podpoří. Zastupitelé vytipovali vhodný pozemek a pomáhají získat potřebné stavební povolení. Dále přislíbili finanční podporu ve výši cca 70.000 Kč, která bude využita převážně na terénní úpravy pozemku a případně dokoupení dalších herních prvků, aby bylo hřiště co možná nejrozmanitější. Většina výstavby proběhne svépomocí, aby se ušetřili peníze například za montáž herní sestavy a zbylo i na oplocení, případně další herní prvky. Proto budou v průběhu května až srpna potřeba dobrovolníci. O průběhu projektu vás budeme informovat na webových stránkách obce a portálu facebook, kde se i dozvíte, jak případně s výstavbou hřiště můžete pomoc. Svojí pomoc můžete nabídnout na obecním úřadě nebo se domluvit přímo s děvčaty, případně s Lindou Žlábkovou. O projektu si dále můžete přečíst i na stránkách http://www.o2thinkbig.cz/ , kde je projekt veden pod názvem KDO SI HRAJE NEZLOBÍ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČÍMICE