2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.