Veřejné schůze obecního zastupitelstva v roce 2008

Únor:20. 2. 2008
Duben:23. 4. 2008
Červen:25. 6. 2008
Srpen:20. 8. 2008
Říjen:22. 10. 2008
Prosinec:17. 12. 2008