Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Čímice za rok 2007

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2007 a 16.4.2008 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadu Čímice Čímice 63, 342 01 Sušice Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná Kontroloři: Jitka Voldřichová Zástupci ÚC: Jaroslav Kučera (starosta obce) Olga Štibitzová (účetní obce) Celý dokument naleznete v příloze.

Příloha