USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 16.12.2009

1. Zastupitelé obce schvalují:

A: Program 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2009

B: Rozpočet na rok 2010 s příjmy 1.897.500,- Kč a výdaji 1.705.500,- Kč

C: Rozpočtový výhled na rok 2011-2013

D: Jednací řád obecního zastupitelstva

2. Zastupitelé obce souhlasí:

A: Se jmenováním inventurní komise, jejího předsedy a zastupitele a se dny provedení inventury

B: S ponecháním zisku z hospodářské činnosti na běžném účtu hospod. činnosti