VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE

DNE: 19.3.2010 V 19 hod.

Místo konání: RESTAURACE

Program:

1. Zahájení

2. Inventura

3. Závěrečný účet

4. Kontroly výborů

5. Hospodářská činnost

6. Dodatek smlouvy

7. Odložení pohledávek

8. Den dětí

9. Diskuze

10. Závěr