USNESENÍ ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMICE ZE DNE 17. 8. 2011

Zastupitelé obce schvalují program schůze ze dne 17. 8. 2011. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovými změnami č. 3, 4, 5, 6. Zastupitelé obce souhlasí s koupí traktoru. Zastupitelé obce souhlasí se změnou účetního.